Ing. arch. EVA VEŘTÁTOVÁ - architekt

_životopis           _kontakt           _úvod

_návrhy interiérů

_projekty

_vizualizace

_diplomová práce

_soutěže

SOUTĚŽE

Novostavba farního kostela Seslání Ducha Svatého v Brně Líšni

Rozhledna Hýlačka, Větrovy u Tábora (postup do druhého kola)

Mezimostní parter, Písek