Ing. arch. EVA VEŘTÁTOVÁ - architekt

_životopis           _kontakt           _úvod

_návrhy interiérů

_projekty

_vizualizace

_diplomová práce

_soutěže

Kostel sv. Josefa, Ždírec nad Dobravou

( ateliér občanské stavby )

(ateliér FA ČVUT - Ing. akad. arch. A. Jeníček & Ing. arch. A. Papadopulos, PhD.)

    Zadáním ateliérové práce byl návrh římskokatolického kostela sv.Josefa do Ždírce nad Doubravou pro přibližně 60-80 sedících. Místo pro kostel se nachází v blízkosti hlavního náměstí na nezastavěné parcele o přibližném tvaru trojúhleníku.

    Tvar kostela zdánlivě připomíná tvar kříže. Severní stěny kostela jsou orientovány v ose východ západ, jižní stěny jsou rovnoběžné s jižní hranicí pozemku. Věž kostela je pouze symbolická ve tvaru kry zaseknuté do korpusu kostela zužíjící se směrem vzhůru k nebi.

    Materiálově je kostel řešen z pohledového betonu, který je doplňován skleněnými pásy táhnoucími se od země až po střechu, vytváří tak zajímavé přirozené interiérové osvětlení. Tyto pásy vytvářejí především osvětlení vyvýšeného presbyteria, které se nachází dle tradice římskokatolických kostelů na východním konci hlavní lodi. Na západním konci lodě je samostatná místnost určená pro zpověď. V této části je též umístěná sakristie nad níž je přes kruchtu přístupná společenská místnost sloužící pro setkávání věřících.

kostel sv.Josefa - noční vizualizace

kostel sv.Josefa - situace kostel sv.Josefa - půdorysy kostel sv.Josefa - řezy kostel sv.Josefa - pohledy