Ing. arch. EVA VEŘTÁTOVÁ - architekt

_životopis           _kontakt           _úvod

_návrhy interiérů

_projekty

_vizualizace

_diplomová práce

_soutěže

Kompaktní bydlení ( modulový ateliér )

(ateliér FA VUT - doc. Ing. arch. J. Oplatek, SIA & doc. Ing. arch. D. Glosová, CSc.)

   Zadáním ateliérové práce byl návrh kompaktního bydlení na parcele č. 16 a 15/1 na ulici Veslařská v městské části Brno – Jundrov. Ulice Veslařská spojuje Pisárky a Jundrov a pokračuje směrem do Komína, de facto kopíruje břeh řeky Svratky. Zástavba kolem této spojnice je velmi různorodá. Rodinné domy střídají činžovní domy nebo garáže, které jsou obklopeny hustým křovím. Část této ulice na konci Jundrova směrem k Pisárkám působí velmi neuspořádaně a neutěšeně. Na jednu stranu od ulice se zvedá svah, na druhou stranu klesáme k řece Svratce.

   Do tohoto terénu jsou usazeny terasové domy, které obsahují 12 bytů s převážně jihovýchodní orientací. Jedná se o 2 mezonetové byty, 4 byty 3+kk a 6 bytů 4+kk. Hmota terasových domů je členěna na 4 celky, které jsou tvořeny třemi byty nad sebou. Konstrukční systém je kombinovaný, modulově byty uskakují do terénu vždy o 4 metry. Byty jsou přístupné z teras (reagujících na původní průběh terénu), na které je přístup buď venkovním schodištěm nebo šikmým výtahem. Přízemí je tvořené garážemi, před kterými je pro každý byt ještě kryté stání, jehož strop tvoří přetažené první patro bytů. Kromě garáží jsou zde 2 vstupy do společných hal, ze kterých vede výtah, a do koláren s kočárkárnami. Do vyšších pater vedou 2 venkovní schodiště, která slouží vždy pro dva byty na patro. Mezi prostředními byty jsou zatravněné terasy vytvořené na původním terénu. Zároveň má každý byt terasu orientovanou východně na řeku Svratku a nedaleký Wilsonův les.

   Materiálové řešení kombinuje bílou omítku s dřevěným obkladem, které je barevně doplněno zelení umístěnou do truhlíků, které vytváří zábradlí jednotlivých teras. Konstukční systém je navržen ze zdiva Porotherm - broušených cihel plněných vatou 42,5T Profi se součinitelem prostupu tepla U=0,17 W/m2K.

terasové domy - vizualizace terasové domy - vizualizace terasové domy - situace terasové domy - půdorys I.-II.NP

terasové domy - půdorys III.-IV.NP terasové domy - půdorys V.NP terasové domy - pohledy terasové domy - řez