Ing. arch. EVA VEŘTÁTOVÁ - architekt

_životopis           _kontakt           _úvod

_návrhy interiérů

_projekty

_vizualizace

_diplomová práce

_soutěže

Dům na úpatí ( Městský dům v historickém centru Brna )

(ateliér FA VUT - doc. Ing. arch. J. Oplatek, SIA & doc. Ing. arch. D. Glosová, CSc.)

diplomová práce - celková vizualizace diplomová práce - vizualizace vnitřního dvora diplomová práce - vizualizace vnitřního dvora diplomová práce - vizualizace celku

diplomová práce - noční vizualizace hotelu diplomová práce - zákres do fotografie diplomová práce - vizualizace vnitřního dvora diplomová práce - noční vizualizace hotelu

   Diplomní projekt řeší kompaktní blok, který se skládá ze tří objektů – 2 bytových domů s komerčním parterem a garni hotelem s kavárnou. Nedílnou součástí projektu je řešení parteru včetně komunikačních vazeb, parkování a nové zeleně. Návrh ve svém důsledku dotváří městský blok a uzavírá ho do současné moderní podoby volně inspirovanou tradiční brněnskou funkcionalistickou architekturou. Trojúhelníková parcela projektu je ze severní strany ohraničená Pekařskou ulicí, na jižní straně ulicí Anenskou a na východě ji ukončuje cihlová zeď Anenských teras. V blízkosti západní hranice je areál Fakultní nemocnice u sv. Anny. Pekařská je již od raného středověku hlavní tepnou spojující Staré Brno s historickým jádrem. Je rušnou městskou ulicí s převážně činžovní zástavbou z 1. poloviny 20. století, která v některých místech dosahuje až 8mi nadzemních podlaží. Naproti tomu Anenská je klidnou ulicí lemovanou na jedné straně areálem nemocnice sv. Anny a na druhé straně nízkou 3-podlažní zástavbou řadových domků.

   Na stávající zástavbu v Pekařské ulici navazuji 5ti podlažním objektem, v Anenské navrhuji 4 podlažní objekt výškově reagující na protilehlou nově vznikající budovu v areálu nemocnice a do exponovaného cípu parcely stavím dominantní objekt s 5ti nadzemními podlažími s přiléhajícím veřejným prostorem. Ten spojuje dva zmíněné objekty kopírující uliční čáru obou ulic a je mírně pootočený od osy Pekařské ulice od Mendlova náměstí, aby chodcům umožnil přirozený, plynulý pohyb od nemocnice směrem dál do centra. Tyto tři objekty mezi sebou vytváří další veřejný prostor, který je o poznání klidnější. Přístup do tohoto vnitřního dvora je průchodem z Pekařské ulice, po schodech z ulice Anenské nebo po schodech z Anenských teras.

   Důležitou součástí projektu je koncept zeleně. V návaznosti na zdejší současnou zatravněnou plochu s několika stromy nabízející místo k odpočinku, navrhuji do středu vnitřního bloku tři listnaté stromy a částečně i zelené fasády z popínavých rostlin. Na veřejném prostoru v cípu parcely je vodní kaskádový prvek vymezený betonovou zídkou, která umožňuje zasazení převislých rostlin a vytváří tak příjemné zákoutí v bezprostřední blízkosti rušné ulice (v tomto exponovaném místě). Z hlediska provozně-funkčního řešení jsou objekty v Pekařské a Anenské ulici bytové domy s komerčním parterem (kanceláře a fitness), objekt v cípu parcely je garni hotel s kavárnou, který se hodí pro přespání návštěv pacientů v nemocnici svaté Anny. Celý blok je podsklepen dvoupodlažními garážemi o kapacitě 50 vozidel. Celkem projekt nabízí 28 bytů od garsonek po tří až čtyřpokojové byty. V Pekařské je 8 tří, potažmo čtyřpokojové byty o 115m2 a 8 dvoupokojových bytů o ploše 75m2. V Anenské je 6 garsonek o 35m2 a 6 dvoupokojových bytů o necelých 60ti m2.

   Konstrukčně je celý komplex řešený jako kombinovaný stěnový systém ze železobetonu s provětrávanými fasádami. Fasádní systém je od firmy Sto. Jedná se o omítané desky na hliníkových profilech a v parteru o kamenný žulový obklad se stejným stylem kotvení. Minerální omítky jsou na bytovém domě v Pekařské ulici bílé, na hotelu světle šedé a na bytovém domě v Anenské světle béžové. Vnitřní dvůr je z velkoformátové betonové dlažby usazené na terčích. Před kavárnou je velkoformátová kamenná dlažba usazená do cementového lože.

diplomová práce - situace diplomová práce - půdorys II.PP diplomová práce - půdorys I.PP diplomová práce - půdorys parteru

diplomová práce - půdorys typického patra diplomová práce - pohledy Anenská, řezopohled dvůr diplomová práce - řezy Pekařská, Anenská, pohled hotel diplomová práce - pohledy Pekařská, řezopohled dvůr

diplomová práce - návrh zeleně, veřejného prostoru diplomová práce - paleta materiálů diplomová práce - půdorys + schéma hotelu diplomová práce - půdorys +schéma hotelu

diplomová práce - půdorys + schéma bytový dům Pekařská diplomová práce - půdorys + schéma bytový dům Pekařská diplomová práce - půdorys + schéma bytový dům Anenská